Seçim Kriterleri ve Süreci

Dünyada sayısı 3000’i bulan Ashoka Fellow’larının her biri farklı alanlarda, farklı toplumsal sorunlarüzerinde, farklı yaklaşım ve yöntemlerle çalışıyor. Ancak hepsinin ortak bir noktası var: Fikir ve yöntemlerini yaygınlaştırarak ele aldıkları toplumsal sorunun bir gün ortadan kalkmasını hedefliyorlar. Peki Ashoka hangi Fellow adaylarını kabul edip hangilerini geri çevireceğini nasıl belirliyor? Ashoka Fellowship seçimleri aşağıdaki önemli noktalar ve 5 temel seçim kriterine dayanıyor.

 

 

 

 

Ashoka’nın seçim süreci tüm adayların değerlendirildiği 5 temel kritere dayanır:

Ashoka, küresel ağına katılacak sosyal girişimcileri belirlemek için risk sermayesi seçim sürecini andıran, son derece titiz ve kapsamlı, çok aşamalı ve çok paydaşlı bir seçim süreci izler. Seçim süreci aday gösterilmeden itibaren sekiz ay ila bir yıllık bir süreyi kapsar. 

1. Aday Gösterilme: Aday, bir Ashoka Fellow, Ashoka Ekibi, üçüncü bir parti veya kendisi tarafından aday gösterilir.

2. Ön Araştırma: Ashoka Ekibi’yle telefonda ve yüz yüze görüşülür, saha ziyaretleri yoluyla çalışmalar yerinde gözlemlenir ve referans kontrolleri yapılır.

3. Mülakat: Ashoka ağından, sosyal girişimcilik konusunda uzman uluslararası bir temsilciyle yaklaşık üç saatlik bir yüz yüze görüşmeyi kapsar. Söz konusu uzman adayın çalışma alanıyla yakından ilgili olabileceği gibi, tamamen farklı bir alandan da olabilir. Bu aşamada amaç adayı sosyal girişimcilik özellikleri açısından tanımaktır. Uluslararası uzman adayın Yerel Jüri Paneli aşamasına geçmeye hazır olup olmadığına karar verir.

4. Jüri Paneli: Türkiye’den, her biri kendi alanında uzman üç farklı kişiyle teke tek olarak gerçekleşen birer saatlik üç görüşmeyi kapsar. Jüri üyeleri arasında Ashoka Fellowları, alandan uzman bir akademisyen veya sivil toplum temsilcisi, medya veya özel sektör temsilcisi olabilir. Bu aşamada amaç adayı Türkiye’nin yerel dinamikleri özelinde tanımaktır. Adayla teke tek görüştükten sonra toplanan jüri paneli, adayı Uluslararası Yönetim Kurulu’na önermek veya önermemek konusunda karar verir.

5. Yönetim Kurulu Onayı: Jüri Panelleri tarafından önerilen adaylar Ashoka’nın Uluslararası Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Ashoka ağına katılır.