Sosyal Girişimci Kimdir?

Sosyal girişimciler toplumun önde gelen sorunlarına yenilikçi çözümler getiren bireylerdir. Tıpkı ticari girişimciler gibi yaklaşımlarında sorun ve fırsatları fark etme, doğru değerlendirme, risk alma ve yenilikçi yollarla çözümleme yollarına gider; kendilerini sözkonusu sosyal sorunun çözümüne adarlar. 

Sosyal girişimcilerin bir diğer ortak yaklaşımı, ele aldıkları alanlarda benzer vakaları tek tek düzeltmektense toptan değişim yaratmaları, çözümlerini yaygınlaştırarak uzun vadede sorunun ortadan kaldırılmasını hedeflemeleridir. 

Her sosyal girişimcinin yeni fikri uygulanabilir, kolay anlaşılır, etik ve o bölgede yaşayanların geniş desteğini mobilize eder olmalıdır. Böylelikle bireyler, kendi hakları için ayağa kalkarak bu yeni fikri uygulamak için harekete geçerler. Bir anlamda sosyal girişimciler, harekete geçilirse her şeyin mümkün olduğunu kanıtlayan rol modelleridir ve yerel değişim yaratıcılarının liderleridir.

Neden "Sosyal Girişimci"?

İş dünyasının yüzünü değiştiren girişimciler gibi, sosyal girişimciler de toplumsal dönüşümün önemli araçlarıdır. Başkalarının göremediğini görerek yeni fırsatlar yaratırlar, sistemleri değiştirirler ve yeni yaklaşımlar bularak toplumun önemli sorunlarına çözüm getirirler. Ticari bir girişimcinin yeni sanayiler kurması gibi, sosyal girişimciler de toplumsal sorunlara yenilikçi çözümlerle yaklaşır ve bu çözümleri geniş ölçekte uygularlar.

Tarihte Sosyal Girişimciler

Susan B. Anthony (A.B.D): A.B.D.'de kadın hakları mücadelesi verdi. kadınların mülk edinmeleri için savaştı ve bu konuda anayasa değişikliğinin öncüsü oldu.

Vinoba Bhave (Hindistan): Toprak Bağış Hareketi'nin kurucusu ve lideri. Hindistan'ın toprak sahibi olmayan fakir köylülerine yaklaşık 3 milyon dönüm toptağın bağışlanmasını sağladı.

Mary Montessori (İtalya): Erken çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımını geliştirdi.

Florence Nightingale (İngiltere): Modern hemşireliğin kurucusu. İlk hemşirelik okulunu kurdu ve hastane şartlarının iyileştirilmesi için mücadele etti.

John Muir (A.B.D): Doğasever ve korumacısı. Dünyada Ulusal Doğa Parkları sistemini kurdu ve Sierra Club'un kurulmasına yardımcı oldu.

Jean Monnet (Fransa): 2. Dünya Savaşı sonrasında Fransa'nın ekonomisini yeniden yapılandırırken, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kurdu. Bu topluluk, Avrupa Birliği'nin tohumlarını attı.