Farkyaratan Okullar

 

Ashoka, Farkyaratan Okullar ağı ile tüm dünyada öğrencilerini birer farkyaratan olarak yetiştiren okulları buluyor, destekliyor ve küresel bir ağda buluşturuyor. Kendilerinin ve başkalarının potansiyelini ortaya çıkarmak için empati, yaratıcılık, ekip çalışması ve liderlik becerilerine sahip çocuklar, yani farkyaratanlar toplumsal, çevresel ve ekonomik kalkınmaya öncülük ederek tüm dünyada toplumsal sorunların üstesinden gelecek olan yeni nesli temsil ediyor. 

Okullar da bir yandan, hızla değişen dünyamızda yeni bir öğrenme biçimine ihtiyaç olduğunu anlamaya başladı. Okullardan oluşan bu ağı kuran Ashoka’nın amacı da en iyi uygulamaları göstermek ve tüm dünyada eğitim sistemleri için yeni düşünme biçimlerine ilham vermek.

Bu ağa katılan okullar:

- Yenilikçi okullardan oluşan küresel bir topluluğun bir parçası olarak bilgilerini ve deneyimlerini paylaşma ve çeşitli programlarda işbirliği yapma fırsatı buluyor,
- İlgili alanlarda çalışan Ashoka Fellow’larıyla bir araya gelerek yeni programlar ve metodolojiler uygulama yollarını keşfediyor,
- Farklı sektörlerden daha geniş bir ağ ile birlikte çalışarak eğitim alanında sohbet akışını değiştiriyor ve diğer okulların, öğretmenlerin ve ailelerin de aynı yolu izlemelerini, 21’inci yüzyılın çocuklarının öğrenme biçimini yeniden şekillendirmeyi sağlıyorlar.

Seçim kriterleri

Hiçbir Farkyaratan Okul bir diğerinin aynısı olmayacak ama bazı ortak paydalarda bir araya gelecektir. Amacımız okullara uygulamaları için hazır programlar vermek yerine zaten yapmakta oldukları çalışmalarını tespit etmek, paylaşmak ve bu anlamda onları desteklemek. Türkiye'de kendine özgü yöntemlerle belli kriterleri karşılayan okullar Farkyaratan Okullar ağına dahil edilecektir:

Vizyon: İlham verme ve uygulamayla okul; empati, yaratıcılık, liderlik ve ekip çalışması becerilerini geliştirerek farkyaratan olma konusunda öğrencileri teşvik eder. Okullar bu çabalarında fazlasıyla ilerlemiş ya da henüz yolun başında olabilirler ama önemli olan okul yönetiminin bu vizyonu benimsemiş ve bu konudaki kararlılığını göstermiş olmasıdır.

Aktif Öğrenme: Öğrenciler öğrenme sırasında aktif katılımda bulunurlar. Yaşayarak öğrenme, sıradan bir okul gününe nüfuz etmiştir.

Yenilikçilik: Okul, yeni fikirler geliştirmek ve test etmek için kapasitesi ve isteği olduğunu gösterir. Ayrıca okul yönetimi de, okul ve toplum genelinde yenilikçilik kültürünü teşvik etmektedir.

Etki: Farkyaratan Okullar – boyut ve yer farkı gözetmeksizin- okulları, öğretmenleri, velileri yani daha geniş anlamda eğitim sistemini etkileme kapasitesi ve arzusuna sahiptir.

Okul liderliği

Okul içinde yenilikçi uygulamaların olduğu bir geçmişe sahiptirler ve yenilikçi fikirlere açıktırlar.

Bütün öğrencilerin fark yaratabilme potansiyeline inanırlar ve empatinin sınıf içi ve dışındaki öneminin farkındadırlar.

Kendi okullarının geliştirdiklerini paylaşmak ve başkalarının yaptığı çalışmaları öğrenmek için istekli olurlar. Ayrıca olağanüstü etik standartlar ve empatiyi içeren bir yaklaşım sergilerler.

Kendilerini olumlu değişikliklere öncülük etmeye mecbur hissederler.

Farkyaratan becerileri ile donanımlıdırlar ve onların liderliğini takip etmek isteyen okul topluluğunun tüm üyelerine bir rehber olarak hizmet etmeye hazırdırlar. Ana ilkeye tam bağlılık Farkyaratan Okul’da esastır.

Seçim Süreci

Farkyaratan Okullar’ın seçim süreci beş aşamadan oluşmaktadır. Son aşamaya geçmeye ve uygunluğa ilişkin karar, ilk dört aşamadan her biri tamamlandıktan sonra verilir.

Adaylık: Ashoka’nın vizyonunu paylaşan ve deneyimli eğitimcilerden oluşan bir grubun aday gösterdiği okullar Ashoka Ekibi tarafından değerlendirilir ve ilk aday okul listesi oluşturulur.

Araştırma: İlk aday listesindeki okullar ile temasa geçilir ve programla ilgili bilgi paylaşılır. Okulun ilgi göstermesi ve gönüllü olması durumunda mülakatlar, saha ziyaretleri ve diğer faaliyetlerden oluşan araştırma süreci başlar.

Kişisel Değerlendirme: Okullar, yaptıkları çalışmalar hakkında bir dizi öz değerlendirme sorusunu yanıtlar. Bu çalışmaya dayanarak eleme için bir liste seçilir.

Panel: Aday okulların Okul Liderliği kriterine uygun olup olmadıklarının değerlendirilmesi için okul temsilcilerinin katıldığı bir jüri.

Seçim: "Farkyaratan Okul" olarak seçilen okulların yer aldığı liste açıklanır.

Farkyaratan Okullar broşürünü indirmek için tıklayınız

2014 yılında Türkiye’den üç okul küresel ağa katıldı.

ADAY GÖSTERİN: Ashoka, Farkyaratan Okulllar’ı belirlemek için 35 yıldır dünyanın önde gelen sosyal girişimcilerini araştırmak ve seçmek için kullandığı metodolojiyi uyguluyor. Aradığımız, Farkyaratan bir eğitime giden yolda öncülük eden okullar. Bu okullarla ilgili bilgi sahibi olmanın yollarından biri de kendi topluluğumuzun göstereceği adaylar. Gerekli kriterlerle ilgili ayrıntılar ve aday göstermek için bu online form’u kullanabilirsiniz.  

KURSA KATILIN! Ashoka’nın ücretsiz “Empatiyi Harekete Geçirmek: Farkyaratan Sınıflar için Yol Haritası” kursuna kayıt için tıklayın.